OR trainingen

Changes Ahead

Mijn aanpak van OR-trainingen onderscheidt zich van andere. Hoe? Door uit te gaan van de waarde die de OR kan toevoegen aan de organisatie. Innovatieve medezeggenschap. Niet op een ingewikkelde en trage manier, maar innovatief, fris en ondernemend. Medezeggenschap nieuwe stijl. Van deze tijd. Met focus op:

  • de OR als de motor achter sociale innovatie;
  • stimuleren van directe participatie bij besluiten met als resultaat grotere betrokkenheid en motivatie onder medewerkers;
  • directe meerwaarde van innovatieve medezeggenschap voor de bestuurder en organisatie. 

Innovatiethema's

Ik gelooft dat de OR maximaal kan bijdragen aan innovatie van de organisatie door zijn denkkracht beschikbaar te stellen. Daarom train en coach ik ook de bestuurders in hun samenwerking met OR. Pragmatische en ondernemende leerinterventies met groot effect.

Mijn ideaal is een OR als een Innovatieteam. Een team dat samen met de bestuurder innovatiethema’s benoemt. En samen tot innovatieve ideeën komt, die goed zijn voor zowel de organisatie in zijn geheel als voor de medewerkers.

Nieuw model

Traditionele medezeggenschap toetst en adviseert als het besluit al (zo goed als) genomen is. Een model dat achter de feiten aanloopt. Een moderne organisatie moet kunnen omdenken naar Sociale Innovatie: de ideeën van medewerkers structureel inzetten voor verbetering.

Daarvoor is een nieuw model van medezeggenschap nodig: professioneel, pragmatisch en ondernemend. Innovatieve medezeggenschap. Ik start en train vanuit dit nieuwe model.

Aanbod OR trainingen

Businesspeople race on track


Een vliegende start

Een complete training voor een ambitieuze, startende OR. De belangrijkste rechten uit de WOR worden behandeld. Maar daar blijft het niet bij...

Light bulb with drawing graph

 

OR innovatieteam

Innovatie heeft altijd met verandering te maken. Net als een OR. Vaak komen ideeën van de bestuurder. Sociale innovatie werkt precies andersom...


lees meer

TEAM acronym (together everyone achieves more), teamwork motivat

 

OR TEAM effectiviteit

Een OR die alles uit het team wilt halen, doet de OR TEAM effectiviteit training. Vaak is een OR divers qua samenstelling en zijn de onderlinge verschillen zijn groot...

lees meer

Group of business people assembling jigsaw puzzle and represent

 

Maatwerk OR training

Specifieke leervragen van de OR worden desgewenst vertaald in een training op maat. Kroonwerk luistert naar uw situatie en bepaalt samen met u de gewenste resultaten...

lees meer

 

Voor bestuurders: haal meer uit de OR

Er wordt wel eens gezegd; “de bestuurder krijgt de OR die hij/zij verdient”. Bestuurders die een OR willen die waarde toevoegt in plaats van alleen maar tijd kost...


lees meer