Komende 30 jaar spannendste tijd van de geschiedenis?

Posted by on Feb 26, 2015 in Blog | Comments Off on Komende 30 jaar spannendste tijd van de geschiedenis?

Komende 30 jaar spannendste tijd van de geschiedenis?

Komende 30 jaar spannendste tijd van de geschiedenis?

“Hoe ziet de organisatie van de toekomst eruit? De komende maanden volg ik een collegereeks getiteld Organisatie 3.0 op Nyenrode Business Universiteit. Experts op allerlei gebieden werpen hun licht op het effect van de exponentiële technologische ontwikkelingen op organisaties de komende decennia. In dit blog doe ik verslag door een OR-bril: hoe ziet de OR er over tien jaar idealiter uit?”

Wat: leergang Organisatie 3.0 van Focus Conferences
Welke spreker: Wim de Ridder, hoogleraar Toekomstonderzoek aan de Universiteit Twente
Welke gevolgen OR: lees het slot van deze blog!

“De komende dertig jaar wordt de spannendste tijd van de geschiedenis”. Deze binnenkomer tijdens het college van prof. dr. Wim de Ridder, brengt me op het puntje van de collegebank. Gaat er echt zoveel veranderen? En dat ga ik nog meemaken? Wow, te gek!

Exponentieel

innovationDe Ridder vertelt dat de technologische ontwikkelingen de komende jaren exponentieel blijven groeien. Om te illustreren hoe gigantisch hard dat gaat, haalt hij Gordon Moore aan – één van de oprichters van computergigant Intel. Die voorspelde in 1965 dat de technologische ontwikkelingen elke twee jaar zouden verdubbelen. Inmiddels zijn we, vijftig jaar verder, op het punt aangekomen dat die groeistuipen gigantisch zijn.

Lastig voor te stellen. Als bijvoorbeeld de technologie van de smartphone verdubbelt, wat kan die dan allemaal? Of heeft iedereen een chip in z’n hoofd die alle smartphone functies overneemt? De impact die dat heeft is met onze huidige blik eigenlijk niet te plaatsen… De Ridder: “Zoals Henry Ford eens zei: ‘Als ik mensen had gevraagd wat ze zouden willen hebben, dan zouden ze hebben geroepen: een sneller paard!’”

Nieuw verdienmodel
Door de technologische ontwikkelingen zal er een nieuwe ethiek ontstaat en een nieuw verdienmodel. De voorspelling is dat we door alle technologische ontwikkelingen in 2025 een driedaagse werkweek hebben. Het verdienmodel wordt daardoor heel anders.

Naast de drie werkdagen ‘werkt’ men door kennis beschikbaar te stellen. Niet zozeer om geld te verdienen, maar de behoefte van de hoogste trede van de piramide van Maslow, zelfontplooiing, te bevredigen. Mensen zullen zich verbinden in netwerken waar deze kennis wordt uitgewisseld en innovaties worden gedaan. ‘Open source’ wordt op alle vlakken de nieuwe norm.

OR van de toekomst
Wat ik mij afvraag: is er dan nog plek voor traditionele medezeggenschap? Of wordt die open source innovation doorgetrokken naar de organisaties? Zodat iedereen altijd kan meedenken over veranderingen en besluiten? Door de technologische ontwikkelingen is informatie veel sneller beschikbaar voor iedereen en is er geen sprake meer van a-synchroniciteit van informatie.

Als ik er zo over nadenk, voelt het meedenken over beslissingen door één club medewerkers – de OR – niet passend bij de toekomst. Door die veranderende ethiek – meer transparantie, daardoor minder macht bij bestuurders en steeds snellere ontwikkelingen – zullen mensen ook willen meedenken. En het niet meer accepteren dat alléén de OR die rol vervult.

Droom-OR
Dankzij die nieuwe ontwikkelingen kon mijn droom op OR-gebied weleens werkelijkheid worden. Wat die droom is? Medezeggenschap waarbij participatie voor alle medewerkers (die dat willen) mogelijk is. En waardoor veel meer innovatie plaatsvindt: iedereen stelt kennis, ervaring en denkkracht beschikbaar.

Als veranderingen echt zo snel gaan: hopelijk al in 2020? Ik ga ervoor.