Duurzame inzetbaarheid

Office worker is lying on a chair in a large grace field 

Kroonwerk gelooft erin dat medewerkers méédoen zolang ze duurzaam inzetbaar zijn. Gelukkig zijn. En dus bijdragen aan groei. In de rol van trainer en adviseur begeleidt Kroonwerk organisaties bij duurzame inzetbaarheid door zich specifiek te richten op sociale innovatie (iets dat nauw aansluit bij medezeggenschap) en generatieleren.

Sociale innovatie gaat over het continu gebruik maken van de ideeën van medewerkers om de organisatie te verbeteren. Dit vergroot de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie en zorgt er voor dat medewerkers trots zijn op de organisatie waar voor ze werken. Om dit te bereiken, is het nodig dat de top nieuwsgierig is naar de ideeën van medewerkers, en zich daardoor laten inspireren. Dus niet alles zelf bedenken, maar met elkaar. De OR kan hierin een perfecte motor zijn, verbindend tussen directie en medewerkers. 

Generatieleren is het tweede belangrijk onderdeel van duurzame inzetbaarheid. Dit gaat over begrip, aanvulling, en leren van elkaar, profiteren van diversiteit als het gaat om leeftijd. Leeftijdsverschillen tussen groepen medewerkers binnen een organisatie worden soms gezien als een last. De uitdaging is om dit om te draaien en te zien als een schatkist. Voor de teamleden én de organisatie. Want innovatie is alleen mogelijk als de verschillende generaties in een organisatie gebruik maken van elkaars blik, expertise, slimheid en wijsheid.

Méédoen - daar gaat het in beide gevallen over. En dat draagt bij aan duurzame inzetbaarheid.

Benieuwd wat ik voor uw organisatie kan betekenen op dit gebied? Neem gerust contact op, ik hoor u graag!